CargandoIgrupları Hüküm ve Koşulları


Igrupları Kullanıcı Sözleşmesi, bu Hüküm ve Koşullar ile Gizlilik Politikamızdan oluşmaktadır.

https://www.Igrupları.com Şu andan itibaren 'Igrupları'.
Son güncelleme tarihi: 26 Mayıs 2019

Hizmetleri kimler kullanabilir?

Hizmetleri yalnızca Igrupları ile bağlayıcı bir sözleşme yapmayı kabul ediyorsanız ve geçerli yargı alanınızın yasaları uyarınca Hizmetleri kullanması yasaklanmış bir kişi değilseniz kullanabilirsiniz. Her halükarda, Hizmetleri kullanmak için en az 18 yaşında olmanız gerekmektedir. Bu Koşulları kabul eder ve Hizmetleri bir şirket, kuruluş, hükümet veya başka bir tüzel kişilik adına kullanırsanız, bunu yapmaya yetkili olduğunuzu ve onu bu Koşullara bağlamak için gerekli yetkilere sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz; bu durumda, bu Koşullarda 'siz', 'sizin' ve 'sizin' kelimelerinin kullanımı söz konusu tüzel kişiliğe atıfta bulunacaktır.

Gizlilik

Gizlilik Politikamız (https://www.igrupları.com/gizlilik) hizmetlerimizi kullandığınızda bize sağladığınız bilgileri nasıl işlediğimizi açıklar. Hizmetlerimizi kullanarak, Igrupları ve bağlı kuruluşları tarafından depolanması, işlenmesi ve kullanılması için Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda ve/veya diğer ülkelerdeki sunucularımıza aktarılması da dahil olmak üzere bu bilgilerin toplanmasına ve kullanılmasına (Gizlilik Politikasında belirtildiği gibi) izin verdiğinizi anlıyorsunuz.

İgrupları'ndaki İçerik

Yürürlükteki yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygunluk da dahil olmak üzere, Hizmetleri kullanımınızdan ve sağladığınız her türlü İçerikten siz sorumlusunuz. Yalnızca başkalarıyla paylaşmak istediğiniz İçeriği sağlamalısınız.

Hizmetlerde yayınlanan veya Hizmetler aracılığıyla elde edilen herhangi bir İçerik veya materyale güvenmeniz veya bunları kullanmanızın riski size aittir. Hizmetler aracılığıyla yayınlanan herhangi bir İçeriğin veya iletişimin doğruluğunu, gerçekliğini veya güvenilirliğini onaylamıyor, desteklemiyor, teyit etmiyor veya garanti etmiyoruz ve Hizmetler aracılığıyla ifade edilen herhangi bir görüşü onaylamıyoruz. Hizmetleri kullanarak, saldırgan, zararlı, yanlış veya başka bir şekilde uygunsuz olabilecek İçeriğe veya bazı durumlarda yanlış yorumlanmış veya başka bir şekilde yanıltıcı olabilecek gönderilere maruz kalabileceğinizi anlıyorsunuz. Tüm İçerik, yalnızca onu üreten kişinin sorumluluğundadır. Hizmetler aracılığıyla yayınlanan İçeriği izlemeyiz veya kontrol etmeyiz ve bu tür İçerikten sorumlu olamayız.

Telif hakkı veya ticari marka ihlali, kimliğe bürünme, yasa dışı davranış veya taciz gibi Kullanıcı Sözleşmesini ihlal eden veya Igrupları için zararlı olabileceğine inandığımız herhangi bir içeriği kaldırma hakkımızı saklı tutarız.

Sus derechos y cesión de derechos sobre le contenido

Hizmetlerimiz aracılığıyla gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz her türlü İçerik üzerindeki haklarınızı saklı tutarsınız. İçeriğinizin (ve İçeriğin bir parçası olarak kabul edilen tüm gömülü ses, fotoğraf ve videoların) sahibi sizsiniz.

Hizmetler aracılığıyla İçerik göndererek, yayınlayarak veya görüntüleyerek, bize bu İçeriği herhangi bir ve tüm medya veya dağıtım yöntemlerinde (şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilen) kullanmak, kopyalamak, çoğaltmak, işlemek, uyarlamak, değiştirmek, yayınlamak, iletmek, görüntülemek ve dağıtmak için dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans (alt lisans verme hakkı ile birlikte) vermiş olursunuz. Bu lisans bize İçeriğinizi dünyanın geri kalanının kullanımına sunma ve başkalarının da aynısını yapmasına izin verme yetkisi verir. Bu lisansın, Igrupları'nın Hizmetleri sağlama, tanıtma ve geliştirme ve Hizmetlere veya Hizmetler aracılığıyla gönderilen İçeriği, söz konusu İçeriğin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullarımıza tabi olarak, diğer medya ve hizmetlerde sendikasyon, yayın, dağıtım, tanıtım veya yayın için diğer şirketlere, kuruluşlara veya kişilere sunma hakkını içerdiğini kabul edersiniz. Igrupları veya diğer şirketler, kuruluşlar veya kişiler tarafından bu tür ek kullanımlar, Hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz, yayınladığınız, ilettiğiniz veya başka bir şekilde kamuya açık hale getirdiğiniz İçerikle ilgili olarak size herhangi bir tazminat ödenmeksizin yapılabilir.

Hizmetlerde veya Hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz herhangi bir İçerik için burada verilen hakları vermek için gerekli tüm haklara, lisanslara, izinlere, yetkilere, güce ve yetkiye sahip olduğunuzu veya bunları elde ettiğinizi beyan ve garanti edersiniz. Gerekli izinlere sahip olmadığınız veya materyalleri yayınlamak ve Igrupları'na yukarıda açıklanan lisansı vermek için başka bir şekilde yasal olarak hakkınız olmadığı sürece, bu İçeriğin telif hakkıyla korunan veya diğer tescilli materyalleri içermeyeceğini kabul edersiniz.

Hizmetlerin Kullanımı

Hizmetlerimiz sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle, Hizmetler zaman zaman bizim takdirimize bağlı olarak değişebilir. Hizmetleri (kalıcı veya geçici olarak) veya Hizmetlerin herhangi bir özelliğini size veya genel olarak diğer kullanıcılara sağlamayı durdurabiliriz. Ayrıca, herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirimize bağlı olarak kullanım ve depolama konusunda sınırlar belirleme hakkını saklı tutarız. Ayrıca, Hizmetlerde bulunan herhangi bir İçeriği kaldırabilir veya dağıtmayı reddedebilir, kullanıcıları askıya alabilir veya sonlandırabilir ve kullanıcı adlarını size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeden geri alabiliriz.

Igrupları ve sizin Hizmetlere erişiminiz ve Hizmetleri kullanmanız karşılığında, Igrupları ve tedarikçileri ve ortaklarının Hizmetlere reklam yerleştirebileceğini veya sizin gönderdiğiniz veya başkalarının gönderdiği Hizmetlerde görüntülenen içerik veya bilgilerle ilgili reklam (genellikle Google Adsense) verebileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, örneğin Hizmetlere müdahale ederek veya Hizmetlere tarafımızdan size sağlanan arayüz ve talimatlar dışında bir yöntem kullanarak erişerek Hizmetleri uygunsuz şekilde kullanmamayı kabul edersiniz.

Lütfen Kullanıcı Sözleşmesi'nin bir parçası olan ve Hizmetlere ilişkin yasakları açıklayan Igrupları Kuralları'nı inceleyiniz. Hizmetleri yalnızca bu Koşullara ve yürürlükteki tüm yasa, kural ve düzenlemelere uymanız halinde kullanabilirsiniz.

İgrupları Kuralları

Herkesin hizmetlerimiz aracılığıyla herhangi bir engel olmadan anında insanlarla tanışabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Igrupları'nda güvenliği ve kullanıcı deneyimini korumak için, tolere edilen içerik ve davranış türlerine bazı sınırlar koyduk. Bu limitler aşağıda Igrupları Kurallarında belirtilmiştir.
Igrupları Kuralları (ve burada yer alan tüm politikalar), Gizlilik Politikası ve Şartlar ve Koşullar birlikte Kullanıcıların Igrupları Hizmetlerine erişimini ve kullanımını ve Kullanıcılar tarafından Igrupları Hizmetlerinin kullanımını düzenleyen 'Igrupları Kullanıcı Sözleşmesi'ni oluşturur.

Igrupları hizmetlerine erişen veya bu hizmetleri kullanan tüm kişiler, Igrupları Kuralları'nda belirtilen politikalara uymak zorundadır. Bunu yapmazlarsa, Igrupları uyumu sağlamak için aşağıdaki adımlardan birini veya birkaçını atabilir:

- yeni gönderiler oluşturmaya ve diğer Igrupları kullanıcılarıyla etkileşime devam etmenin bir koşulu olarak yasaklı içeriği kaldırmanızı talep edebilir;
- gönderi oluşturma veya diğer Igrupları kullanıcılarıyla etkileşim kurma becerinizi geçici olarak sınırlandırır;
- solicitar que verifiques la titularidad de tu cuenta con un número de teléfono o una dirección de correo electrónico;hesabınızın sahipliğini bir telefon numarası veya e-posta adresi ile doğrulamanızı talep edebilir;
- veya hesabı/hesapları kalıcı olarak askıya alabilir.

Yeni hesaplar oluşturarak kalıcı bir askıya alma işleminden kaçmaya çalışırsanız, yeni hesapları askıya alırız.
Gerektiğinde Kurallarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Bu Igrupları Kurallarında belirtilen politikalar, platformumuzdaki organik içeriği yönetir.

Kurallar: Igrupları'nın içeriği ve kullanımına ilişkin sınırlamalar

Marka: Bir başkasının markasını veya ticari markasını, söz konusu ticari marka ile bağlantınız konusunda başkalarını yanıltabilecek veya kafalarını karıştırabilecek şekilde kullanırsanız, hesabınızı/hesaplarınızı askıya alma veya diğer uygun önlemleri alma hakkımızı saklı tutarız.
Telif Hakkı: Telif hakkı ihlali iddialarına ilişkin açık ve kapsamlı bildirimlere yanıt vereceğiz.
Grafik şiddet ve küçükler için uygun olmayan içerik:, Grafik şiddeti, ölüm, ciddi yaralanma, şiddet veya cerrahi prosedürleri tasvir eden her türlü korkunç multimedya içeriği olarak kabul ediyoruz. Igrupları için uygun olmayan içeriği, pornografik veya cinsel uyarılma yaratmayı amaçlayan herhangi bir multimedya içeriği olarak kabul ediyoruz.
Yasadışı kullanım: Hizmetimizi yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı faaliyetlerin tanıtımı için kullanamazsınız. Igrupları'nı kullanarak, çevrimiçi davranışlarınızı ve internette yayınlanan içeriği düzenleyen yürürlükteki tüm yasalara uymayı kabul edersiniz.
Aktif olmayan hesaplar: Igrupları, altı (6) aydan uzun süre aktif olmayan hesapları da silebilir.
Mail hataları: Bize mevcut olmayan veya spam olarak işaretlenmiş veya sabit diski dolu olan veya herhangi bir türde e-posta gönderirken hata olarak işaretlenen bir e-posta hakkında bilgi verirseniz, bu hesabı istediğimiz zaman silme hakkımızı saklı tutarız.

Kurallar: İstismarcı davranışlar

İfade özgürlüğüne ve açık diyaloğa inanıyoruz, ancak insanlar konuşmaktan korktukları için sesler susturulursa bu temel felsefe pek işe yaramaz. Herkesin farklı görüş ve inançlarını ifade etmede kendini güvende hissetmesini sağlamak amacıyla, taciz, gözdağı verme veya diğer kullanıcıların seslerini susturmak için korkunun kullanılmasını içeren ve istismar kapsamına giren davranışları yasaklıyoruz.
Bağlam, taciz edici davranışları değerlendirirken ve politikalara uyumu sağlamak için uygun önlemleri belirlerken önemlidir. Dikkate alabileceğimiz faktörler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
Davranış belirli bir kişi veya gruba yöneliktir;
Şikayetçi istismara maruz kalan kişi veya tanıktır;
davranışın haber değeri taşıması ve kamuyu gerçekten ilgilendirmesi.

Kurallar: Taklitçilik

Başkalarının kafasını karıştıracak, yanlış yönlendirecek veya yanlış bilgilendirecek şekilde diğer kişi, grup veya kuruluşları taklit edemezsiniz. Parodi hesaplarını, haber akışlarını, yorumları ve hayranları yönetebilirsiniz ancak hesabın amacı spam yapmak veya kötüye kullanmaksa bunu yapamazsınız.

Bu Koşulların İptali / Hesabınızın Feshi

Hesabınızı devre dışı bırakarak ve Hizmetleri kullanımınızı durdurarak Igrupları ile olan yasal sözleşmenizi istediğiniz zaman feshedebilirsiniz.

Hizmetlerimizin düzgün işleyişini etkilediğine inandığımız takdirde, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın hesabınızı askıya alabilir veya feshedebilir ya da Hizmetlerin tamamını veya bir kısmını size sunmayı durdurabiliriz.

Sorumluluk sınırlamaları

Hizmetleri kullanarak, Igrupları ve ana şirketleri, iştirakleri, bağlı şirketleri, ilgili şirketleri, yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, temsilcileri, ortakları ve lisans verenlerinin sorumluluğunun ikamet ettiğiniz ülkede izin verilen azami ölçüde sınırlı olacağını kabul edersiniz.

Genel

Bu Koşulları zaman zaman revize edebiliriz. Değişiklikler geriye dönük olarak etkili olmayacak ve her zaman İçerik bağlantısında yer alacak olan Şartların en güncel sürümü sizinle olan ilişkimizi yönetecektir. Yeni özellikler veya yasal nedenlerle yapılan değişiklikler dışında, bu Koşullarda herhangi bir tarafın haklarını veya yükümlülüklerini etkileyen ve yürürlüğe giren değişiklikleri, örneğin hizmet bildirimi veya hesabınızla ilişkili e-posta adresine e-posta yoluyla 30 gün önceden size bildireceğiz. Bu tür değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetlere erişmeye veya bunları kullanmaya devam ederek, revize edilen Şartlara tabi olmayı kabul edersiniz. Bu Şartların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, söz konusu hüküm gerekli olan asgari ölçüde sınırlandırılacak veya ortadan kaldırılacak ve bu Şartların geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır. Igrupları'nın bu Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamaması, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez.